Centrul cultural ceh

Centrul Ceh este o organizaţie guvernamentală care promovează imaginea Republicii Cehe în România şi sprijină dezvoltarea relaţiilor ceho-române în toate domeniile culturii, ştiinţei, învăţământului, comerţului şi turismului. 

Centrul Ceh din Bucureşti este o organizaţie bugetară a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe şi parte componentă a reţelei institutelor culturale naţionale din Uniunea Europeană – EUNIC.

Centrul Ceh Bucureşti are drept misiune organizarea şi sprijinirea activităţilor care familiarizează publicul român cu cultura cehă. În special ne adresăm tinerei generaţii prin prezentarea artei cehe contemporane şi a noutăţilor de pe scena culturală cehă – în domeniul filmului documentar, muzicii, artei contemporane, fotografiei şi arhitecturii. Programul nostru mai cuprinde evenimente legate de ecologie, teme sociale şi teme privind drepturile omului – atât în forma proiectelor artistice, cât şi în forma prezentărilor şi workshopurilor.

Centrul Ceh Bucureşti organizează cursuri de limba cehă, iar celor care se interesează de călătorii sau şedere în Republica Cehă le oferim informaţii turistice şi materiale informaţionale ale agenţiei CzechTourism.

Centrul Ceh se află tocmai în inima Bucureştiului vechi, în clădirea Ambasadei Republicii Cehe. http://www.czech-it.ro/

Rene Kubášek, director – kubasek@czech.cz

Jiřina Vyorálková, head of the office – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iulia Țurcanu, graphic designer, pr & event coordinator – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alin Hodivoianu, technical assistant – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voluntari ai Centrului Ceh, de-a lungul timpului:

Jakub Hlousek

Alexandra Irimia

Ioana Brăilescu

Simona Alinte

Cristina Iordăchescu

Irena Isbășescu

Andreea Vintze

Magda Năstase